Náš klub vznikl v roce 2018. Na začátku bylo pět zákládajících členů, jimiž byli Michal, Jarda, Vlaďka, Verča a Vladimír. Vše začalo během letního rybářského víkendu, kde se zrodila naše myšlenka dát dohromady partu nadšených lidí kteří se zajímají historii, se zaměřením na okupační složky protektorátu Čechy a Morava.

Během pár měsíců jsme již měli spolek zapsaný u krajského soudu v Českých Budějovicích. S nadšením jsme začali pořizovat první uniformy.  Proto jsme si museli určit pevnou hierarchii spolku. Určili jsme si předsedu, členy kontrolního výboru, a hlavně vizi jakým směrem se bude náš spolek dále ubírat. Začali jsme s úspěchem shánět vybavení a inventář našeho vojenského tábora.

Jelikož něžné pohlaví má vždy přednost, proto začneme děvčaty. Naše krásné dívky se rozhodli věnovat nejen uniformám, ale zároveň i dobovému šatstvu. Během dvou let se jim podařily dát dohromady nádherné róby z let 30. a 40. včetně doplňků. Zároveň vytvořily jednotku zdravotních sester pod vedením Helferinnen.

Nyní se budeme věnovat mužské části spolku. V našem týmu máme dva vyšší důstojníky, dále pak mužstvo. Všichni mají své vlastní uniformy a osobní zbraně. V naší sbírce máme samopaly, útočné pušky, kulomety, granáty, pancéřové pěsti. Mužští členové našeho spolku se aktivně připravují při různých cvičeních tak, aby vše vypadalo reálně a přesvědčivě.

Do naší sbírky se nám podařilo získat velice cenné a originální předměty. Tuto sbírku máme v plánu dále rozšiřovat. Právě rekonstruujeme osobní automobil zn. Opel Olympia z roku 1938. Doufáme že ani toto nebude poslední kus techniky a do budoucna nám nějaký ten historický skvost přibude.